Info Lidmaatschap

L.R. & P.C. Starrenburg kent de volgende soorten lidmaatschap:

Paardenlid (18+) € 115,- contributie per jaar
Ponylid (tot 18 jaar) € 100,- contributie per jaar
Startkaartlid € 65,- contributie per jaar
Niet rijdend lid € 27,50 contributie per jaar

Naast de contributie voor het clublidmaatschap is ook bondscontributie verschuldigd.

Lid worden kan door onderstaand inschrijfformulier in te vullen.
Het lidmaatschap gaat in als de contributie is voldaan aan de penningmeester van
L.R. & P.C. Starrenburg (bankrekening NL75RABO03119.60.308)

Een paarden of ponylidmaatschap bij LR & PC Starrenburg levert jou de volgende voordelen op:

·  wekelijks één uur les in het weekeinde

·  korting op inschrijfgeld bij onze officiële wedstrijden

·  deelname aan de onderlinge wedstrijden

·  mogelijkheid om deel te nemen aan verenigingsactiviteiten (b.v. strandrit, ponykamp, clinics)

[gview file=”http://lrpcstarrenburg.nl/wordpress/wp-content/uploads/2015/05/inschrijfformulierSB.pdf”]

* Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt stilzwijgend met een jaar verlengd. Het opzeggen van het lidmaatschap dient uiterlijk 31 oktober van het lopende jaar te geschieden.